در جلسه شورای شهر پایتخت مطرح شد: اَبَر مشکلی به نام «کارخانه سیمان ری»

رابط شورایاری منطقه ۲۰ تهران همچنین از به مشکلات بین شورایاری و مدیریت شهری این منطقه اشاره کرد و گفت که شهرداری منطقه ۲۰ او را تهدید کرده است که به شورای شهر نامه نزند. محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران پس از سخنان رابط شورایاری منطقه ۲۰ پیشنهاد کرد که در زمان باقی مانده از مدیریت شهری ‌پنجم، جمعی از صاحب نظران در منطقه گرد هم آیند تا از ظرفیت‌های این منطقه بهره بیشتری گرفته شود. وی با اشاره به مشکلات بین مدیریت شهری و شورایاری در این منطقه افزود: شورایاران و شهرداران باید سعه صدر بالا داشته باشند و با یکدیگر تعامل کنند. احمد مسجدجامعی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی گفت: شورای شهر، شورایاری و مدیریت شهری باید با هم همپوشانی داشته باشند. مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به برخی مشکلات موجود در منطقه ۲۰ گفت: گاهی دیده می‌شود وظایف ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات