شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب شهر تالش اصلاح و بازسازی

شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب شهر تالش اصلاح و بازسازی


شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب شهر تالش اصلاح و بازسازی

شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب شهر تالش اصلاح و بازسازی

شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب شهر تالش اصلاح و بازسازی شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ مدیر امور آب و فاضلاب تالش امروز گفت: به منظور اجرای طرح نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، 40 متر از شبکه فاضلاب خیابان انقلاب اصلاح و بازسازی شد.

حامد آذر افزود: اعتباری بیش از 300 میلیون ریال برای اجرای این عملیات هزینه شد.

وی تصریح کرد: با اصلاح شبکه فاضلاب خیابان انقلاب، امکان واگذاری انشعاب فاضلاب برای 42 خانوار فراهم شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات