واگذاری نواحی فضای سبز شهرداری تبریز

واگذاری نواحی فضای سبز شهرداری تبریز

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی از نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز جهت احداث و نگهداری فضای سبز سال ۱۴۰۰ سطح شهر تبریز را  از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت و پایه لازم از سازمان ، می توانند جهت اطلاع از شرایط مناقصه و برآورد قیمت ها و نواحی پیمان به وب سایت سازمان و جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از مورخه ۷/۱۱/۹۹به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت ۱۳:۳۰روز یکشنبه مورخه ۱۹/۱۱/۹۹ به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز دوشنبه مورخه ۲۰/۱۱/۹۹ از ساعت ۸صبح در پارک ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز – طبقه دوم – اتاق جلسه بازگشایی خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

مسعود برزگر جلالی

مدیر عامل

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات