شهر ۱۵دقیقه‌ای از دل کرونا

شهرداری تهران حتی برای این منظور، یک پل قدیمی سواره رو در یکی از محله‌های شهر – گیشا - را جمع‌آوری کرد تا در فاز اول اجرای ایده «خیابان پیاده»، با تبدیل پل روگذر به مسیر زیرگذر خودرو، یک «پل سبز برای حرکت دوچرخه و پیاده‌روی» به جای پل قدیمی، احداث کند. ایده «خیابان پیاده» در تهران فعلا در حد ایده متوقف مانده اما شهردار پاریس برای سازگار کردن پایتخت فرانسه با سبک زندگی عصر کرونا، مقدمات اجرای طرح «شهر ۱۵ دقیقه‌ای» را کلید زده است. این معمار سرشناس تاکید کرد که پاریس و خیابان شانزه‌لیزه مانند بسیاری از شهرهای بزرگ جهان با بحران آلودگی هوا و آلودگی صوتی دست به گریبان است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید. طرح ارائه شده برای شانزه‌لیزه در جهت سبزترکردن این خیابان، کاهش ترافیک و عریض‌تر کردن محیط پیاده‌ر‌وی افراد است. کمیته شانزه‌لیزه در بیانیه خود متذکر شد که آلودگی و ترافیک این ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات