ابلاغ ۴ حکم جدید کارگروه در شرکت برق منطقه‌ای یزد

ابلاغ ۴ حکم جدید کارگروه در شرکت برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی طی احکامی جداگانه احمد خضرآبادی را به عنوان عضو و رئیس کمیته حسابرسی داخلی در شرکت و سید مصطفی حسینی را به عنوان عضو این کمیته منصوب کرد.

وی همچنین مصطفی معصومی و علی اصغر مدرس را به عنوان اعضای کارگروه بهره‌وری در شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی طی احکامی جداگانه احمد خضرآبادی را به عنوان عضو و رئیس کمیته حسابرسی داخلی در شرکت و سید مصطفی حسینی را به عنوان عضو این کمیته منصوب کرد.

وی همچنین مصطفی معصومی و علی اصغر مدرس را به عنوان اعضای کارگروه بهره‌وری در شرکت منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات