لایروبی بیش از ۳۶۰۰ تن لجن در جنوب‌غرب تبریز

لایروبی بیش از ۳۶۰۰ تن لجن در جنوب‌غرب تبریز

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهری گفت: طی ۱۰ ماه گذشته اکیپ های خدمات شهری و اجرایی منطقه نسبت به لایروبی لجن از آبروها و کانال ها و پاکسازی آنها اقدام کردند که این عملیات در فصل بارندگی باتوجه و جدیت بیشتری صورت گرفته است.

وی میزان لجن جمع آوری شده در ۱۰ ماه را بالغ بر سه هزار و ۶۲۳ تن عنوان کرد و اظهار داشت: بیشترین میزان لجن جمع آوری شده در آذر و دی ماه انجام شده که لجن جمع آوری شده در آذرماه بالغ بر ۴۲۰ تن  و دی ماه ۳۷۰ تن بوده که بستر رودخانه، کانال ها و آبروها به صورت گسترده پاکسازی و لایروبی شدند.

سلیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ماه های گذشته گفت: لایروبی انجام شده در فروردین ماه ۳۷۰ تن، ۳۷۶ تن در اردیبهشت ماه، ۳۳۱ تن در خرداد ماه، ۲۸۴ تن در تیر ماه، ۳۶۱ تن در مرداد ماه، ۳۳۶ تن در شهریور ماه، ۴۱۳ تن در مهر ماه و ۳۵۹ تن در آبان ماه از سطح کانال ها و آبروهای سطح حوزه بوده است.

شهردار منطقه بر ضرورت عملیات لایروبی و پاکسازی کانال ها و آبروها در راستای مدیریت آبهای سطحی تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه هدایت ابهای سطحی دیگر مناطق از طریق کانال های مشترک صورت می گیرد و به کانال های این حوزه منتهی می شوند که در این میان پاکسازی مداوم و مستمر کانال ها در جنوب غرب تبریز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات