انعکاس اخبار سازمان نظام مهندسی استان کرمان در خبرنامه شورای مرکزی

انعکاس اخبار سازمان نظام مهندسی استان کرمان در خبرنامه شورای مرکزی

سومین شماره «اخبار مهندس» -خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان- منتشر شد. در این شماره، خبر پاسداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در قالب برگزاری مسابقه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان برگزار شده بود، به شکل ویژه و مستقل از خبرهای استانی چاپ و منتشر شد. همچنین در بخش خبرهای استانی، گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان که «حفظ جان انسان ها از ساخته شدن هر ساختمانی مهم تر است» مورد توجه قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات