نتایج انتخابات هیات رییسه نظام مهندسی ایلام

نتایج انتخابات هیات رییسه نظام مهندسی ایلام


علی عسکر  عسکری به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان، در جلسه  فوق العاده هیأت مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام، پس از برگزاری انتخابات، مهندس علی عسکر  عسکری به عنوان رییس این سازمان، مهندس عبدالرضا ابوقداره به عنوان نایب رییس اول، رضا ملکی به عنوان نایب رییس دوم و حمید  گلمرادی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

همچنین با پیشنهاد هیأت رئیسه سازمان و تصویب هیأت مدیره، مهندس آیت اله  رستمی به اتفاق آراء به عنوان خزانه دار معرفی شد
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات