تهدید ۸۰ هزار فرصت شغلی در حوزه مهندسی کشور

تهدید ۸۰ هزار فرصت شغلی در حوزه مهندسی کشور

راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، سهیل آل رسول نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران در نشست خبری با بیان اینکه با تهدید ۶۰ تا ۸۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه مواجه هستیم، گفت: صنعت احداث کشور همانند کوه یخ در حال آب شدن است با این تفاوت که سرعت آن در حال حاضر باور نکردنی است. ۴ دهم درصد خواهد بود این سهم ارزش برای صنعت احداث از تولید ناخالص داخلی در افق سال ۲۰۲۹ یک و هفت دهم درصد پیش بینی شده است. آل رسول با بیان اینکه در هیچ برهه‌ای از تاریخ کشور یک صنعت با تهدید کوچک شدن ۶۵۰ درصد ظرف دو دهه مواجه نبوده است، بیان کرد: جامعه مهندسان مشاور در سهم اشتغال خالص و مستقیم متخصصان بی بدیل هستند و این نصف شدن حجم صنعت باعث بیکاری نیروهای متخصص و مهاجرت مستقیم تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌های نیروی انسانی کشور ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات