رقابت ناسالم زمینه ساز کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی

رقابت ناسالم زمینه ساز کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی

راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، عطااله آیت اللهی عضو جامعه مهندسان با بیان اینکه مشاور مهندسان شانه به شانه پیمانکاران فعالیت می‌کنند، گفت: نظارت بر حسن اجرای کار در بسیاری از پروژه‌ها هدف اصلی او با بیان اینکه مهندسان مشاور در حوزه طراحی و اجرا هم نظارت می‌کنند، افزود: جامعه مهندسان مشاور اهل تبلیغات و یا هیاهو نیستند و این از دهه ۴۰ فعالیت خود را آغاز کرده و از دهه ۵۰ انجمن معماران و مهندسان مشاور که دو بخش جداگانه بودند طبق دستور سازمان برنامه در قالب یک بخش و انجمن ادغام شدند و تبدیل به جامعه مهندسان مشاور شدند که حدود پنجاه سال است فعالیت می‌کنند. آیت اللهی بیان کرد: جامعه مهندسان مشاور یک تشکل مردم نهاد است که حدود ۸۴۰ عضو دارد. او با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه گذاران با کمک مهندسان مشاور اقدام به ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌کنند، ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات