انجام عملیات هیدروگرافی و بهنگام نگهداشتن اطلاعات متناسب با فعالیت‌ها درگستره آبی هرمزگان/ تامین به موقع نقشه‌های آبنگاری بسترساز توسعه تجارت ایمن مبتی بردریا است

انجام عملیات هیدروگرافی و بهنگام نگهداشتن اطلاعات متناسب با فعالیت‌ها درگستره آبی هرمزگان/ تامین به موقع نقشه‌های آبنگاری بسترساز توسعه تجارت ایمن مبتی بردریا است

با تاکید بر ضرورت به هنگام نگهداشتن اطلاعات دریایی متناسب با توسعه فعالیتهای دریابرد اظهارداشت: ازسال گذشته انجام عملیات هیدروگرافی (آبنگاری) در بنادر استان هرمزگان آغاز و هم اکنون این پروژه درحوضچه بندر شهید باهنر و هرمز درحال انجام است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات