گزارش شب سانحه هواپیمایی اوکراین تا پایان سال به مردم اعلام می‌شود

گزارش شب سانحه هواپیمایی اوکراین تا پایان سال به مردم اعلام می‌شود

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه تا پایان سال تمام موضوعات و گزارش نهایی در مورد سانحه هواپیمایی اوکراین را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم، گفت: منتظر جواب کشور چهارم نمی‌مانیم و اگر تا مهلت باقیمانده جواب ندهند گزارش نهایی اعلام خواهد شد. رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه با این سه کشور برای ادامه بررسی در تفاهم کامل بودیم اظهار داشت: کشور چهارم تا نهم اسفندماه فرصت دارد که گزارش نظر خود را درباره گزارش اعلام کند. زنگنه با تاکید بر اینکه تا پایان سال تمام این موضوعات و گزارش نهایی را به سمع و نظر مردم می‌رسانیم گفت: منتظر جواب کشور چهارم نمی‌مانیم و اگر تا مهلت باقیمانده جواب ندهند گزارش نهایی اعلام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مکاتبه با شرکت بویینگ اظهار داشت: ایران ایر با شرکت بویینگ مکاتباتی برای خرید هواپیما انجام داده که منتظر پاسخ این مکاتباتی هستیم ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات