ظرفیت پروانه اشتغال

ظرفیت پروانه اشتغال

به اطلاع همکاران محترم می رساند ظرفیت اشتغال سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه معتبر است و از ابتدای سال آتی، ظرفیت اشتغال مربوط به همان سال قابل استفاده خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات