ببینید/گام به گام با پروژه های عمرانی شهرداری مبارکه/آغاز عملیات بتن ریزی فاز شمال شرقی حسینیه ی مرکزی مبارکه

ببینید/گام به گام با پروژه های عمرانی شهرداری مبارکه/آغاز عملیات بتن ریزی فاز شمال شرقی حسینیه ی مرکزی مبارکه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات