عملیات اجرایی پروژه کارهای متفرقه عمرانی سازمان آرامستانهای شهرداری

عملیات اجرایی پروژه کارهای متفرقه عمرانی سازمان آرامستانهای شهرداری

۱) مبنای برآورد اولیه پروژه بر اساس آیتم های ستاره دار دستمزدی به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد که سازمان حق دارد ۲۵% آن را افزایش یا کاهش دهد .

۲) جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ۷۰۰۸۴۰۶۹۸۳۹۶ بانک شهر شعبه آزادی تبریز به نام سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز الزامی بوده و ارائه ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار سه ماهه (و قابل تمدید به مدت ۳ ماه دیگر) نیز بلامانع است .

تبصره: زمان عقد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل ۵% مبلغ کل قرارداد بابت تضمین حسن انجام معامله دریافت می شود و از هر پرداخت به پیمانکار نیز ۱۰% از همین بابت کسر خواهد شد .

۳) محل اجرای پروژه اراضی تحت تملک سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز می باشد.

۴) مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ تحویل محل به مدت ۹ ماه پیش بینی می گردد .

۵) میزان پیش پرداخت پروژه ۲۰% در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر و بر اساس قوانین شهرداری خواهد بود .

۶) مهلت قبول پیشنهادها از روز شنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۶  لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۵  می باشد و به پیشنهاداتی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .

۷) پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۵ در محل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .

۸) کمیسیون مناقصه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

۹) چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله و عقد و انجام قرارداد اقدام نکنند،سپرده ایشان به ترتیب قانونی به نفع سازمان مناقصه گذار ضبط می شود .

۱۰) هزینه خرید اسناد مناقصه ۴۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱) پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده طرف قرارداد می باشد.

۱۲) کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۱۳) سایر شرایط در اسناد و فرمهای شرایط مناقصه مندرج است .

۱۴) شرکتهای واجد شرایط و دارای پایه ۵ و بالاتر رشته ابنیه یا راه و ترابری مورد تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای تاییدیه سامانه ساجار می توانند جهت رویت محل اجرای پروژه و دریافت اسناد و فرمهای شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶  لغایت ۹۹/۱۲/۲۵  به آدرس سازمان واقع در اتوبان شهید کسایی – سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز مراجعه نمایند.(تلفن تماس سازمان ۳۴۲۷۵۵۸۸  - ۰۴۱ ).

۱۵) بدیهی است شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول تکالیف سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز به شرح مندرج در ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.

فـرخ جلالـی

مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز

برای دریافت این آگهی کلیک کنید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات