افزایش صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان/ ۲۰ درصد تخلفات ساختمانی برای مهندسان ناظر است

افزایش صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان/ ۲۰ درصد تخلفات ساختمانی برای مهندسان ناظر است

برگزار شده بود با بیان اینکه در یک دهه گذشته با صدور شناسنامه مقررات ملی ساختمان مبحث‌های طراحی توسط مهندسان ساختمان انجام می‌شود، گفت: مبحث ۲۲ در رابطه با بحث طراحی توسط مهندس ناظر است که در حوزه مقررات ملی ساختمان به بحث‌های تخصصی از جمله اسکلت و تاسیسات احداثی می‌پردازد. احمدی توضیح داد: مشکل اصلی در حوزه ساخت و ساز مربوط به ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های مختلف از جمله نهادهای نظارتی است اما با این وجود نظارت‌های بسیار دقیقی در این بخش توسط بازرسان نظام مهندسی انجام می‌شود. این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی با همکاری دستگاه‌های قضایی اقدامات لازم در رابطه با تخلفات در حوزه مهندسی را بررسی می‌کند، گفت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته تا کنون تنها ۲۰ از تخلفات در حوزه مهندسی مربوط به مهندسان ناظر است و بسیاری از پرونده‌ها در حوزه شهرسازی عمدتا در رابطه با تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بوده ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات