ضرورت ارتقاى جایگاه مهندسى در جامعه

ضرورت ارتقاى جایگاه مهندسى در جامعه

بی گمان رهیافت تحقق این مهم را در تدابیری همچون ایجاد اشتغال و زندگی درخور شان برای مهندسان، راه اندازی مرکز نوآوری در مذاکره با همکاری نهادهای مربوطه برای مهندسان جوان، تنظیم و عقد قرارداد با کشورهای توسعه یافته بمنظور آموزش‌های مربیگری مهندسان و ورود به صنعتی سازی، هوشمند سازی و ساختمان سبز و تلاش در جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی و به روز رسانی دانش فنی و مهندسی، اشتغال، معیشت و رفاه و ارتقا جایگاه و منزلت مهندسان جست و جو نموده‌ایم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات