وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» برگزار شد

وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» برگزار شد


سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» به مناسبت روز مهندس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» با حضور دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی و مهندس مهرداد تقی زاده، رئیس ستاد اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به مناسبت «روز مهندس» در روز سه شنبه، پنجم اسفندماه و به صورت لایو در صفحه رسمی اینستاگرام سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات