تشریح وضعیت پروژه مسکن ملی در دامغان

وی ادامه داد: ۲۷۰ نفر برای تشکیل پرونده به این اداره مراجعه کردند اما تنها ۱۵۳ نفر مبلغ اولیه را واریز کردند و در حال حاضر نیز زمین‌ها در قالب گروه‌های سه نفره برای این افراد مشخص شده است. هراتی بیان کرد: در صورت مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر در این طرح، یک قطعه ۲ هزار و ۱۸ متری در شهرک بوستان نیز در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات