انقلاب مهندسی و پیوندهای جهانی

از این‌رو است که مهندسی و مهندسان فراتر از دانش فنی نقش بی‌بدیلی در تعریف عرصه اجتماعی و اقتصادی و تعریف سیاست و قدرت دارند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی و سایر دانشکده‌های مهندسی نقش بسیار موثری در حرکت‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کرده‌اند. بسیاری از نهادهای مدرن و نهادهای ملی، توسط فارغ‌التحصیلان دانشکده‌فنی دانشگاه تهران و بعدها سایر دانشکده‌های مهندسی ‌بنیان گذاشته شده‌اند، بنابراین مفهوم توسعه ایران را نمی‌توان از مهندسی جدا کرد. در روزگار معاصر، مفهوم کسب و کار، اجتماع، خانواده، سیاست، زندگی و سایر مفاهیم تحت‌تاثیر انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات یا دیجیتال و هوشمندی تغییر کرده است بنابراین هم‌اکنون بسیار مهم است که بفهمیم و بدانیم که در حوزه‌‌ دانش مهندسی آنچه برای ما ایرانیان مزیت رقابتی و نسبی ایجاد کرده و می‌کند چیست. هم‌اکنون نحوه آموزش تکنیک در تمامی دانشکده‌های جهان بسیار به‌هم نزدیک شده‌است‌ بنابراین‌ پرسش اصلی این است؛ آنچه که یک ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات