آرماتوربندی کوله ضلع شرقی روگذر ارتش به اتمام رسید

آرماتوربندی کوله ضلع شرقی روگذر ارتش به اتمام رسید

به گزارش شهریار، عملیات آرماتوربندی کوله ضلع شرقی تقاطع غیرهمسطح ارتش به پایان رسیده و آماده بتن ریزی شد.

داوود طالب نژاد شهردار منطقه با اعلام خبر مذکور گفت: عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح ارتش بعد از سونداژهای متعدد و رفع مشکلات پیش آمده در خصوص تاسیسات شهری واقع در مسیر احداث پروژه، از جمله گاز و برق و آب و مخابرات، سرعت گرفت و در حال حاضر فونداسیون محل دوپایه و یک کوله محل شرقی انجام گرفته و بتن ریزی مگر(بتن زیر پروژه) پایه سوم نیز ریخته شده و آماده آرماتوربندی فونداسیون گردید.

وی در توضیح روند احداث روگذر ادامه داد: تقاطع غیرهمسطح ارتش در ضلع شرقی و غربی خیابان آزادی بر روی خیابان ارتش، به صورت قرینه احداث خواهد شد که در ضلع شرقی ۳ پایه و ۱ کوله  در حال اجرا می باشد.

طالب نژاد، عملیات آرماتوربندی پایه های ۱ و ۲ ضلع شرقی و بتن ریزی مگر محل پایه ۳ را به اتمام رسیده ریخته شده عنوان کرد و گفت: یکی از ستون های پایه ۲ نیز آماده قالب بندی برای بتن ریزی است.

شهردار منطقه در خصوص کوله(دیواره عرض نگه دارنده) روگذر نیز اظهار داشت: این دیواره نگه دارنده هم آماده قالب گیری برای بتن ریزی است.

وی در خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در ضلع غربی تقاطع غیرهمسطح ارتش نیز یادآور شد که اجرای عملیات سونداژ برای شناسایی تاسیسات شهری در حال پیشرفت است.

طالب نژاد، کل عرض ترافیکی تقاطع غیر همسطح ارتش برای وسایل نقلیه را ۱۶ متر عنوان کرد و گفت: ۲ مسیر برای رفت با عرض ۸ متری و ۲ مسیر برای برگشت با عرض ۸ متری، ترافیک تقاطع خیابان آزادی با خیابان ارتش را تسهیل و روان خواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات