پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی پروژه احداث مسیر ۴۵ متری سردخانه

پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی پروژه احداث مسیر ۴۵ متری سردخانه

پیشرفت فیزیکی ۵۴ درصدی پروژه احداث مسیر ۴۵ متری سردخانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امیر سیاوش حجازی با بیان این خبر اظهار کرد: عملیات خاکبرداری در طول مسیر به حجم حدود ۱۰ هزار مترمکعب و در مسیل کال با حجم حدود ۴۰ هزار مترمکعب، حفاری دستی و ماشینی شمع ها به طول هزار و ۱۳۰ متر، اجرای چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاکریز و اجرای جدول به طول هزار و ۵۰۰ متر و ۲۵۰ متر کانال های جمع آوری آب های سطحی ازجمله اقدامات انجام شده در این پروژه است.
وی افزود: ادامه عملیات اجرای جداول و اجرای کانال آب های سطحی و اجرای اساس و زیراساس در طول محور، ادامه اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون ها و سرستون ها، اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوار کوله ها و ادامه عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته از اقدامات اجرایی در طول یک هفته گذشته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات