شناسایی بیش از ۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده در ۱۶سال گذشته/ نیمی از مساحت چابهار بافت فرسوده است/ سیاست وزارت میراث باعث تولید سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود ‌

شناسایی بیش از ۶۷ هزار هکتار بافت فرسوده در ۱۶سال گذشته/ نیمی از مساحت چابهار بافت فرسوده است/ سیاست وزارت میراث باعث تولید سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود ‌

معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه برای ۷۲ درصد از مساحت بافت‌های فرسوده طرح تهیه شده، گفت: ‌ مهم‌ترین چالش ما با میراث فرهنگی وجود مقررات دست و پاگیر است و چنانچه این مقررات موردبازنگری قرار نگیرد در نهایت بافت تاریخی ما خالی از سکنه خواهد شد و نتیجه رویکرد فعلی خالی شدن بافت‌های تاریخی از سکنه و به‌نوعی تولید سکونتگاه‌های غیر رسمی است. حبیب خراسانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزییات نشست مشترک معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شرکت بازآفرینی شهری و روند بازآفرینی شهری طی سال‌های اخیر، گفت: ‌ در ۲۶ بهمن ۱۳۸۲ اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس این سند، برنامه‌ریزی و انجام مطالعات برای سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه‌نشینی شروع شد و بعد از گذشت یک سال اقدام‌های اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفت و از سال ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  منبع خبر

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

  نظرات