انتشار گزارش نهایی تیم بررسی کننده سانحه هواپیمای اوکراین تا آخر اسفند/ نظرات فنی کشورهای مسئول همراه با گزارش نهایی منتشر می‌شود

انتشار گزارش نهایی تیم بررسی کننده سانحه هواپیمای اوکراین تا آخر اسفند/ نظرات فنی کشورهای مسئول همراه با گزارش نهایی منتشر می‌شود

درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص سانحه هواپیمایی اوکراین، اظهار کرد: طبق کنوانسیون شیکاگو و انکس ۱۳ ایکائو، تمامی کشورهایی که در سانحه هواپیمای اوکراین دخیل بودند، گزارش‌های خود را برای سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات