تصمیمات مهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت‌و‌ساز اراضی موسوم به نیاوران شهر قزوین

تصمیمات مهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص ساخت‌و‌ساز اراضی موسوم به نیاوران شهر قزوین

۱. با عنایت به اینکه اراضی مذکور با کاربری گردشگری به متقاضیان واگذار شده است، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در خصوص اقدامات صورت گرفته و انطباق عملیات ساختمانی انجام شده در روی زمین با موافقت اصولی و نقشه‌‌های اولیه مصوب اعلام نظر نماید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات