مدیرکل زمین‌شناسی فارس پاسخ داد: آیا وقوع زمین لرزه با تغییر فصل ارتباط دارد؟

مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور با اشاره به اینکه فصل‌ها در وقوع زلزله موثر است، گفت: سرد شدن و گرم شدن پوسته زمین در رخداد زلزله تاثیر دارد، اما این تاثیر فقط ۱۰ درصد است، پس به عنوان عامل اصلی زلزله نمی‌توان از آن یاد کرد. یوسفی ادامه داد: تغییر فصل و گرم و سرد شدن ‌پوسته زمین فقط در زمان رخداد زلزله تاثیر دارد، به این مفهوم که نیرو در زمین جمع می‌شود تا به حدی برسد که برش ایجاد شده و زلزله حادث شود، تغییر فصل در این بین، یک عامل کمک کننده بوده و در زمان وقوع، نقش ایفا می‌کند. او با اشاره به اینکه عامل اصلی رخداد زلزله تحولات درون پوسته زمین است، گفت: سطح پوسته همان سطحی است که ما روی آن‌زندگی می‌کنیم، اما علم ثابت کرده که تغییر فصل در زمان رخداد زلزله موثر است و فراوانی تعداد زلزله‌ها در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات