اجراي پروژه شش سيگما در خراسان شمالي كليد خورد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي، «مريم مستوفيان» هدف از اجراي اين طرح را كاهش يا حذف خطاها در ارائه خدمات و فرايندهاي جاري شركت توزيع نيروي برق استان دانست و گفت: پروژه پياده سازي كايزن عملياتي و شش سيگما با هدف حركت به سمت توزيع ناب،به صورت پايلوت از معاونت فروش و خدمات مشتركين به جهت وجود فرايندهاي شفاف، پايش منظم شاخص ها و ارتباط مستقيم با ارباب رجوع، آغاز به كار كرد.
وي پروژه شش سيگما را مجموعه اي از تكنيك ها و ابزارهاي بهبود مستمر ذكر كرد و افزود: اين طرح براي تمركز بر فرايندها، تحليل و مقايسه آن ها، تخصيص منابع به فرايندهايي كه نيازمند توجه بيشتر هستند اجرا مي شود و رويكردي داده محور و روشي براي حذف معايب در هر فرايند از ابتدا تا ارائه خدمت و حتي پس از آن به شمار مي رود.
وي با اشاره به وجود خطا و نقص در همه فرايندهاي يك سازمان، اين خطاها را باعث دوباره كاري، اتلاف هزينه و نيروي انساني دانست و بيان كرد: شش سيگما با تعريف معيارهايي كه نشان دهنده ميزان خطا يا نقص در فرايند است، امكان مقايسه وضعيت عملكردي فرايندهاي مختلف را فراهم مي آورد و به سازمان براي تصميم گيري در مورد محل تمركز منابع جهت عملكرد بهتر كمك مي كند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات