بومی‌سازی بیش از ۴۶۰۰ قطعات ریلی/ دیگر به دست فاینانس کننده‌ها چشم نمی‌دوزیم

بومی‌سازی بیش از ۴۶۰۰ قطعات ریلی/ دیگر به دست فاینانس کننده‌ها چشم نمی‌دوزیم

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: در سامانه جامع رونق و جهش تولید، اطلاعات ۴۶۰۰ قطعات بومی‌سازی شده بارگذاری شده است و برای این قطعات ثبت سفارش خارجی نخواهد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید رسولی در حاشیه هشتمین نمایشگاه ریلی در مراسم امضای سند همکاری و تسهیل در راه‌اندازی معاملات حواله حمل ریلی کالا در بستر بورس کالا اظهار داشت: در سامانه جامع رونق و جهش تولید اطلاعات ۴۶۰۰ قطعات بومی‌سازی شده بارگذاری شده است و برای این قطعات ثبت سفارش خارجی نخواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات