مزیت تعاونی‌ها در تامین برنامه مسکن دولت‌ها

از سوی دیگر در سال‌های اخیر آیتم‌های دیگری همچون هزینه رسیدگی و بررسی نقشه‌ها و صدور دفترچه فنی ساختمان نیز توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به آن اضافه و در نتیجه خود به یکی از عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده مبدل شده که البته این مبلغ با توجه به قیمت‌های فروش آپارتمان توسط دیگر سازندگان درصد قابل‌توجهی از هزینه‌ها را شامل نمی‌شود اما برای شرکت‌های تعاونی هزینه‌ای سنگین وخارج از عرف تلقی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات