شرط به آرامش رسیدن بازار مسکن چیست؟

فاطمی عقدا در رابطه با نقش بانک‌ها در بنگاه داری مسکن گفت: بانک‌ها باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند چرا که در حال حاضر بیشترین واحدهای مسکونی توسط بانک‌ها به نحوی خریداری شده است. وی افزود: اگر به این مباحث دقت شود و مجلس شورای اسلامی هم به صورت جدی و به هر طریقی به دنبال این موضوع باشد که بانک‌ها از حالت بنگاه داری به خصوص در حوزه مسکن خارج شوند. در این صورت بازار مسکن می‌تواند بازار پررونقی باشد و عرضه افزایش پیدا کند و در نتیجه شاهد کاهش قیمت باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات