برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم نظام مهندسی سیستان و بلوچستان

برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم نظام مهندسی سیستان و بلوچستان


مجمع عمومی نوبت دوم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با حضور حدود 200 نفر از مهندسان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به شرایط پیش آمده در همه گیری بیماری کرونا، این مجمع با مجوز  ستاد مقابله با بیماری کرونا در استان برنامه ریزی و کلیه دستورالعمل های این ستاد در طول جلسه رعایت شد.

در همین حال، بودجه سال 1399 و 1400 سازمان براساس پیشنهاد هیات مدیره، با اکثریت قاطع به تصویب مجمع رسید.

در ابتدا مطابق نظامنامه، هیأت رییسه موقت تشکیل و سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع اقدام شد.

برهمین اساس، مهندس حبیب الرحمن جمشیدزهی، شهرام آذرکیش، بابک مقدم و خانم مهندس پودینه به عنوان هیات رئیسه اصلی مجمع انتخاب شدند.

در ادامه دکتر پوراربابی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان، گزارشی از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم ارائه کرد و سپس به تحلیل آماری حوزه های مختلف سازمان در سه سال اخیر پرداخت.
سپس دکتر خمر گزارش بازرسان قانونی سازمان در خصوص عملکرد هیات مدیره در سال 98 و صورت های مالی این سال را قرائت کرد و  رای گیری در این خصوص انجام شد.

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان نظر مثبت خود را نسبت به عملکرد هیات مدیره دور هشتم اعلام کرد و برهمین اساس، صورت های مالی سال 98 به تصویب رسید.

در همین حال، دری مشاور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان به ارائه گزارش مالی و بندهای پیشنهادی درآمد و هزینه در بودجه سال 1399 پرداخت و پس از استماع گزارش بازرسان سازمان در این خصوص، اعضای مجمع نقطه نظرات خود را درباره بندهای مختلف بودجه مطرح کردند و رئیس سازمان  به پرسش ها و ابهامات اعضا پاسخ داد.

بودجه سال 1399 و سایر پیشنهادات هیات مدیره با اکثریت قاطع به تصویب مجمع رسید. بودجه سال 1400 نیز با دستور کاری مشابه مطرح و به تصویب اعضای جمع رسید.

بازرسان قانون سازمان انتخاب شدند

یکی از دستورکارهای این جلسه برگزاری انتخابات بازرسان بود و از شش نفری که برای این امر نامزد شده بودند، دونفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز به عنوان عضو علی‎البدل برای یک دوره دو ساله انتخاب شدند.

برهمین اساس، مهندس علی نصیری و بهزاد عارفی با کسب حداکثر آرا به عنوان بازرسان اصلی و مهندس محمدرضا حسینی طباطبایی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات