چشم انداز اقتصاد استان از نگاه رئیس سازمان

چشم انداز اقتصاد استان از نگاه رئیس سازمان

نشریه تخصصی «اقتصاد کرمان» نظر سیزده نفر از مسئولان استان، از جمله استاندار، معاون عمرانی استانداری، مدیر بورس منطقه ای کرمان و ... را درباره چشم انداز آینده اقتصاد کرمان پرسیده است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از جمله این مسئولان بوده است، چنین پاسخ داده است: «پایش محیط کسب و کار بیانگر این است که استان کرمان در بهره برداری از فرصت ها از سایر استان ها عقب تر است. تعارض منافع فردی با منافع عمومی و تمایل به گریز از قانون هم از موانع بهبود فضای کسب و کار است که نیازمند فرهنگ سازی است.»

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات