۶۰۰ ملک شهرداری پس گرفته شد

او ادامه داد: بنابراین املاک در اختیار غیر از این سه حالت خارج نیستند؛ یا تخلیه شدند، یا حکم تخلیه از دادگاه گرفته شده یا هنوز در مرحله رسیدگی در دادگاه است و ملک استثناشده وجود ندارد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات