افزایش واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره

افزایش واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره

www.BanaNews.irواحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان نسبت به بهار سال جاری ۱۹٫۴درصد افزایش یافته است.

به گزارش بنانیوز به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در مدت مشابه سه درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش در تابستان امسال ۳۲هزار و ۸۸۲ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹٫۴ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰۱٫۹ درصد رشد داشته است. از این تعداد واحد مسکونی ۲۹ هزار و ۸۷۶ واحد معادل ۹۰٫۹ درصد مربوط به پروانه ‌های احداث ساختمان مسکونی است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها، هفت واحد است.

براساس این گزارش تعداد چهار هزار و ۶۰۸ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های شهر تهران در تابستان ۸۹ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴٫۷ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹۰٫۱ درصد افزایش داشته است. از این تعداد پروانه چهار هزار و ۲۶۹ پروانه معادل ۹۲٫۶ درصد مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی صادرشده از سوی شهرداری‌های شهر‌ تهران در تابستان ۸۹ بالغ بر ۴۱۵۹٫۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴٫۸ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۴۵٫۲ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ۹۷۴ مترمربع است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان‌ مسکونی حدود ۱۰۴۵٫۴ هزار متر مربع بود که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۱ و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود۱۲۱٫۹ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در این پروانه‌ها حدود ۲۴۵ مترمربع بود.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که۴۷٫۶ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی ۵۲٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون ‌آرمه و ۰٫۲ درصد برای ساختمان‌ هایی با آجر و آهن بوده است.

** کل نقاط شهری کشور

طبق این گزارش، تعداد۱۷۶ هزار و ۱۸۱ واحد مسکونی در تابستان امسال در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود سه درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸٫۹ درصد افزایش داشته است. از این تعداد واحد مسکونی ۱۶۶ هزار و ۴۳۳ واحد معادل ۹۴٫۵ درصد مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی است‌. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان مسکونی ۳٫۸ واحد است‌.

همچنین تعداد ۴۸ هزار و ۲۳۰ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۸۹ صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۸٫۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۷٫۶ درصد افزایش داشته است.

کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده ۴۳ هزار و ۹۳۹ پروانه معادل ۹۱٫۱ درصد مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است‌.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌ مسکونی در تابستان امسال حدود۲۱۱۲۷٫۱ هزار مترمربع بود‌ که نسبت به فصل گذشته حدود پنج درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۳٫۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها حدود ۴۸۱ مترمربع است.

مجموع مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان‌ مسکونی حدود ۱۴۴۵۳٫۱ هزار مترمربع بود که نسبت به فصل گذشته حدود۸٫۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در این پروانه‌ها حدود ۳۲۹ مترمربع است.

توزیع پروانه‌های ‌احداث ‌ساختمان ‌مسکونی برحسب نوع اسکلت‌ و ‌مصالح عمده‌ی‌ به‌کار رفته در بنای آنها نشان می‌دهد که ۳۲٫۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۴۳٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ۲۳٫۲ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر ‌‌و ‌‌آهن و ۱٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

با توجه به اینکه نتایج طرح 'جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ‌های کشور' از سال ۱۳۸۹ به‌صورت فصلی منتشر شده است و در سال‌های قبل به‌صورت شش‌ماهه منتشر شده بود، مقایسه نتایج طرح در تابستان ۸۹ با تابستان ۸۸ با فرض مساوی بودن نتایج در فصل بهار و تابستان ۸۸ (مقادیر شش‌ماهه نخست سال ۸۸ تقسیم بر۲) انجام شده است.

در پایان این گزارش آمده است: چکیده‌ی نتایج طرح یادشده بزودی در وبگاه مرکز آمار به آدرس www.amar.org.ir قابل دسترسی است.

 

 

    نظرات