نصب بنرهاى شعار سال ١٤٠٠ در بيلبوردهاى سطح شهر توسط شهردارى خرمشهر

نصب بنرهاى شعار سال ١٤٠٠ در بيلبوردهاى سطح شهر توسط شهردارى خرمشهر

نصب بنرهاى شعار سال ١٤٠٠ در بيلبوردهاى سطح شهر توسط شهردارى خرمشهر

بنرهاى حاوى شعار سال ....

جمعه ٦ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات