ورودی پارکها و مسیرهای منتهی به بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر مسدود شد

ورودی پارکها و مسیرهای منتهی به بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر مسدود شد

ورودی پارکها و مسیرهای منتهی به بلوار ساحلی توسط شهرداری خرمشهر مسدود شد

به منظور جلوگیری از حضور مردم ....

جمعه ١٣ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات