بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از مناطق 5 گانه شهرداری رشت جهت تبریک سال جدید به روایت تصویر

بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از مناطق 5 گانه شهرداری رشت جهت تبریک سال جدید به روایت تصویر

بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از مناطق 5 گانه شهرداری رشت جهت تبریک سال جدید به روایت تصویر
بازدید رییس شورای اسلامی شهر رشت از مناطق 5 گانه شهرداری رشت جهت تبریک سال جدید به روایت تصویر
.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات