جلسه ستاد بازآفرینی با محوریت پروژه بهسازی بازار صفا توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه ستاد بازآفرینی با محوریت پروژه بهسازی بازار صفا توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه ستاد بازآفرینی با محوریت پروژه بهسازی بازار صفا توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

جلسه ستاد بازآفرینی....

يکشنبه ١٥ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات