برند شهر جهانی صنایع دستی را برای شیراز به ثبت رساندیم

برند شهر جهانی صنایع دستی را برای شیراز به ثبت رساندیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات