برگزاری جلسه بررسی وضعیت مشکلات معادن نطنز

برگزاری جلسه بررسی وضعیت مشکلات معادن نطنز

جلسه بررسی وضعیت مسائل و مشکلات معادن شهرستان نطنز برگزارشد.

به گزارش«پارما» جلسه بررسی وضعیت مسائل و مشکلات معادن شهرستان نطنز به ویژه مناطق اوره، کمجان و طرق رود با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، دستگاه های مرتبط استان و شهرستان ، نمایندگان معدن کاران و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی این شهرستان تشکیل شد.

ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این جلسه با تاکید بر ضرورت انجام مسئولیت اجتماعی معدن کاران نسبت به جوامع محلی، خواستار تهیه گزارش های مکتوب دستگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی در زمینه پیامدهای فعالیت معدن کاران شد و مقرر گردیداقدام های انجام یافته معادن فعال در در راستای کاهش اثرات زیست محیطی و فعالیت های اجتماعی آنان برای جوامع محلی تدوین و ارائه شود و برنامه های اتی آنان در این زمینه تهیه گردد.

در این جلسه مهمترین موضوعات محوری زیست محیطی معادن مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات