کارگاه آموزشی توان افزایی تشکل های محیط زیستی در قزوین برگزار شدبه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، در ابتدای نشست مهران شنتیایی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین نیز ضمن مهم ارزیابی کردن فعالیت های سازمان های مردم نهاد از این ارگان ها به عنوان سرمایه های مهم اجتماعی یاد کرد و گفت:  بدون این سرمایه ها سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های همسو قادر به ایفای نقش حفاظت و حراست از عرصه ها ی محیط زیست کشور به بطور کامل نخواهد بود.

در ادامه مهدی آقایی معاون آموزش و مشارکت های سازمان یکی از مهمترین نیازهای سازمان های مردم نهاد کشور را تدوین معیار و شاخص هایی برای خود ارزیابی نام برده و افزود: این شاخص ها در قالب ۹ معیار تدوین و جداول استاندارد طراحی و مورد استفاده بیشتر سازمان های مردم نهاد در دنیاست و با اجرای این معیارها چارچوب های مشخصی برای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد به صورت استاندارد فراهم خواهد شد و بر اساس این ارزیابی ها این سازمان ها می توانند در طرح های پروژه های مهم دولتی و حقوقی و در راستای حفاظت از محیط زیست مشارکت نمایند.

سپس موسوی مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز فعالیت های مرتبط با سازمان های مردم نهاد را شایسته تقدیر دانست و گفت: در طول یک سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ نشست در سازمان مرکزی و ادارات کل با این سازمان ها برگزار شده و مصوبات ارزشمندی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در عرصه های محیط زیستی فراهم آورده است.

لازم به ذکر است، کارگاههای آموزشی توان افزایی سازمان های مردم نهاد از طریق سازمان حفاظت محیط زیست با محوریت استان قزوین به عنوان استان معین و شش استان تهران، البرز، زنجان، کردستان، همدان و کرمانشاه از فروردین سال جاری به مدت ۴ ماه برگزار خواهد شد و هدف آن آموزش روش های خود ارزیابی و اعتبار سنجی سازمان های مردم نهاد محیط زیست کشور بر اساس سند خود ارزیابی دفتر مشارکت های مردمی سازمان و مهمترین فعالیت این سازمان ها بر اساس استانداردها و الگوهای قابل قبول بین المللی است. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات