کمبود اعتبارات و قیر مشکل اصلی حوزه راهداری

کمبود اعتبارات و قیر مشکل اصلی حوزه راهداری

امانی گفت: کمبود اعتبارات و قیر از مشکلات عمده حوزه راهداری است که این موضوع، وضعیت راه‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده است. گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وی با اشاره به مشکلات حوزه راهداری، کمبود اعتبارات و قیر را از مشکلات عمده این حوزه برشمرد که این مقوله منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت راه‌های کشور شده است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات