اولویت‌های عمرانی شهری را نمایندگان مردم تعیین می‌کنند

اولویت‌های عمرانی شهری را نمایندگان مردم تعیین می‌کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات