صدور اولین برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی از مردادماه امسال/ اطلاعات محل سکونت ثبت نشود، مالیات دو برابر می‌شود/ دیگر خانه خالی برای مالکان نمی‌صرفد

صدور اولین برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی از مردادماه امسال/ اطلاعات محل سکونت ثبت نشود، مالیات دو برابر می‌شود/ دیگر خانه خالی برای مالکان نمی‌صرفد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر افراد نسبت به ثبت اطلاعات ملک خود اقدام نکنند یا اینکه اطلاعات ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی خواهند شد، گفت: ضرایب مالیاتی انچنان بالا است که دیگر خالی نگه داشتن واحدها برای مالکان نمی‌صرفد. محمودزاده گفت: باید توجه شود که تمام این اطلاعات وجود دارد بنابراین اگر افراد نسبت به ثبت این اطلاعات اقدام نکنند یا اینکه اطلاعات ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی خواهند شد و باید دو برابر مالیات خانه خالی را بپردازند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات