شناخت ابر‌ها به پیش بینی وضعیت هوای کوهستان کمک می‌کند

شناخت ابر‌ها به پیش بینی وضعیت هوای کوهستان کمک می‌کند

هاشم نژاد گفت: شناخت ابر‌ها امکان پیش بینی ناپایداری‌های جوی، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد وبرق را فراهم می‌کند. راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، تصریح کرد: با توجه به شرایط فصلی و احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق، شناسایی ابر‌ها ما را در پیش بینی وضعیت جوی کمک می‌کند. هاشم نژاد گفت: مشاهده این ابر‌ها در آسمان به شرط اینکه طی ساعت‌های آینده تغییر شکلی در آن‌ها وجود نداشته باشد و همواره در آسمان دیده شوند نشان دهنده پایداری شرایط جوی خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات