کنفرانس دانش و نوآوری برای گذاری شهرهای جهان به میزبانی ایران و استان اصفهان برگزار شد/فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و انسجام بین المللی مردم و شهرها

کنفرانس دانش و نوآوری برای گذاری شهرهای جهان به میزبانی ایران و استان اصفهان برگزار شد/فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و انسجام بین المللی مردم و شهرها

، کنفرانس جهانی علمی با رویکرد بین المللی، «دانش و نوآوری برای گذار شهرهای جهان»، به طور مشترک، مجازی و با مشارکت کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) سازماندهی و در تاریخ ۱۷ فروردین با میزبانی اصفهان، و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ایران و تعدادی از کشورهای و اساتید دانشگاه‌ها برگزار شد. در راستای ایجاد چنین همگرایی در سطح جهان برمحور شهرها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی کمیته ملی اسکان بشر ایران با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) از دولت‌ها دعوت کرد تا در یک کنفرانس جهانی برای بحث در مورد نقش دانش و نوآوری شهری به عنوان عوامل اصلی تحول در شهر، رشد پایدار و بازیابی بعد از بیماری همه‌گیر کوید ۱۹ شرکت کنند. بر اساس این گزارش، نخستین کنفرانس علمی و بین المللی به مناسبت سال خلاقیت برای شکوفایی اقتصادی و به میزبانی استان اصفهان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات