شهردارى خرمشهر با فعال سازى سه اكيپ عمليات هرس و فرم دهى درختان را آغاز كرد

شهردارى خرمشهر با فعال سازى سه اكيپ عمليات هرس و فرم دهى درختان را آغاز كرد

شهردارى خرمشهر با فعال سازى سه اكيپ عمليات هرس و فرم دهى درختان را آغاز كرد

شهردارى خرمشهر با فعال....

پنج شنبه ١٩ فروردين ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات