کنفرانس دانش و نوآوری درگذار شهرهای جهان در اصفهان برگزار شد/فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و انسجام بین المللی مردم و شهرها

کنفرانس دانش و نوآوری درگذار شهرهای جهان در اصفهان برگزار شد/فرصتی برای گسترش همکاری‌ها و انسجام بین المللی مردم و شهرها

در راستای ایجاد چنین همگرایی در سطح جهان برمحور شهرها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی کمیته ملی اسکان بشر ایران با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) از دولت‌ها دعوت کرد تا در یک کنفرانس جهانی برای بحث در مورد نقش دانش و نوآوری شهری به عنوان عوامل اصلی تحول در شهر، رشد پایدار و بازیابی بعد از بیماری همه‌گیر کوید ۱۹ شرکت کنند. همچنین دبیر کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد در ایران با اشاره به جایگاه و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در این کنفرانس بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با ابتکار عمل و با تمرکز بر دانش و نوآوری انسجام جهانی برای تحقق توسعه پایدار ایجاد کند و بنابر ظرفیتی که به عنوان رییس شورای اجرایی داراست، پیشنهاد برگزاری این نشست مجازی را داده است. بر اساس این گزارش، نخستین کنفرانس علمی و بین المللی به مناسبت سال خلاقیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات