متروی شیراز از شنبه ۲۱ فروردین تعطیل و ناوگان اتوبوس درون شهری با محدودیت روبرو است

متروی شیراز از شنبه ۲۱ فروردین تعطیل و ناوگان اتوبوس درون شهری با محدودیت روبرو است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات