رشد چشمگیر اجاره بها در آگهی‌های دیوار

یک مالکان به ۲۵ درصدی که دولت به عنوان سقف افزایش اجاره بها تعیین کرده، قانع نیستند و بعضا تا ۴۰ درصد هم قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. محمدی ادامه داد: مشاهدات در بنگاه‌های ملکی بیانگر این است که بازار اجاره امسال دوباره وضعیت سال گذشته را دارد و مالکان به افزایش ۲۵ درصدی قانع نیستند. مالکان به افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها قانع نیستند

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات